Onlinefelsefe.com sitesine devam etmek için tıklayınız!.

 

TÜRK FİLOZOFLAR LOCASI

25 FİLOZOFTAN OLUŞAN BİR LOCA OLUŞTURUYORUZ.

Katılım Şartları:
Herhangi bir Üniversite'nin FELSEFE bölümünde lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak ya da bu bölümden mezun olmak
(Örgün öğretim, açıköğretim veya uzaktan eğitim farkı aranmamaktadır).

Felsefenin teknik terminolojisine hakim olmak.
Akademik teamüller çerçevesinde kavramsal analiz ve mantıksal çıkarım yapma yetkinliği bulunmak.

Minimum orta seviye de İngilizce bilmek veya öğrenmeye istekli olmak.
Erdemli olmak, aklına ve hayal gücüne güvenmek.
Başvuru formunda bulunan 2 soruya YANIT VERMEK.


-Bu loca eğitim veren bir okul veya eğitim faaliyeti gösteren herhangi bir kuruluş değildir.
-Bu locaya katılan bireylerden maddi çıkar gözetilmez ve katılan bireyler, maddi çıkar gözetmez.
-Bu bir istek ve gönül işidir. Ancak locanın kendine özgü kuralları vardır. En başta sadece felsefeciler bu locaya dahil olabilir.
-Her ay veya 2 ayda bir olmak şartıyla -daha seyrek veya daha sık olabilir- yılda en az 8 toplantıya katılım zorunludur.
-Loca felsefecilerinden hiçbir şekilde ücret talep edilmez.
-Bu locada felsefenin konusu kapsamına giren her şey, felsefeciler arasında tartışılır.
-FELSEFE belirli bir zumrenin etkinliğidir. Bizim locamız ise dışarıya kapalı bir topluluktur. Ün elde etmek, haz duygusunu tatmin etmek veya para kazanmak isteyen kişiler için elverişli bir ortam sağlamaz.
-Loca filozofları loca içerisinde ünvan kazanabilir. Kazanılan ünvanlar loca filozofuna hiçbir yarar sağlamadığı gibi dışarıdaki insanlar içinde hiçbir anlam ifade etmez.

Arzu eden Loca filozoflarına belli günlerde Antik ve Çağdaş Yunanca,
Osmanlıca ve İngilizce dilleri ücretsiz bir şekilde verilmektedir.


BAŞVURMAK İÇİN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNU DOLDURUP medyaca@gmail.com veya info@onlinefelsefe.com ADRESİNE GÖNDERİN.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!

Türk Filozoflar Locası hiçbir dernek, kurum veya kuruluşa bağlı olmayan özgür bir locadır.

Onlinefelsefe.com sitesine devam etmek için tıklayınız!.