Web sitesine devam etmek için tıklayınız


...Filozoflar Locası olarak vatanımızı bölme ve yıkma girişiminde bulunan tüm hainleri lanetliyoruz...
 

FİLOZOFLAR LOCASI
DÜŞÜNÜRLERDEN OLUŞAN LOCAMIZI GENİŞLETİYORUZ

Katılım Şartlarımız

Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun ya da halen öğrenci olmak,
(Örgün öğretim, açık öğretim veya uzaktan eğitim farkı aranmamaktadır.)
Kavramsal analiz ve mantıksal çıkarım yapma yetkinliğine sahip olmak,
Minimum orta seviyede İngilizce bilmek veya öğrenmeye istekli olmak,
Erdemli olmak, aklına ve hayal gücüne güvenmek,Bu loca eğitim veren bir okul veya eğitim faaliyeti gösteren herhangi bir kuruluş değildir.
Bu locaya katılan bireylerden maddi çıkar gözetilmez ve katılan bireyler, maddi çıkar gözetmez.
Bu bir istek ve gönül işidir. Ancak locanın kendine özgü kuralları vardır.
Her ay veya 2 ayda bir olmak şartıyla düzenlenecek toplantılara yılda en az 7 katılım zorunludur.
Bu locada felsefenin konusu kapsamına giren her şey tartışılır.
Felsefe belirli bir zümrenin etkinliğidir. Bizim locamız dışarıya kapalı bir topluluktur.
Filozoflar loca içerisinde unvan kazanabilir. Kazanılan unvanlar loca filozofuna hiçbir yarar sağlamadığı gibi locanın dışında hiçbir anlam ifade etmez.

Arzu eden loca filozoflarına belli günlerde Antik Yunanca,
Osmanlıca ve İngilizce dersleri ücretsiz bir şekilde verilmektedir.BAŞVURU FORMU


DEKLARASYON

Son Başvuru Tarihi: 13 Ekim 2016

Filozoflar Locası hiçbir dernek, kurum veya kuruluşa bağlı olmayan özgür bir locadır.
 

Web sitesine devam etmek için tıklayınız